Otomotiv Yan Sanayi elektromekanik ve aydınlatma ürünleri alanında faaliyet gösteren Magneti Marelli Mako Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Üst Yönetimi ve Tüm Çalışanları ile, ürünün tasarımından kullanım ömrü sonuna kadar gerçekleştirdiği bütün faaliyetlerinin Enerji, Çevre, İş sağlığı ve Güvenliği ile etkileşimini, kuruluşun ve Magneti Marelli Holding’in misyon, vizyon, değerleri, Toplam Kalite Politikaları; paydaşlarının, toplumun beklenti ve gereksinimleri ile uyumlu bir şekilde gerçekleştirmeyi, gerekli kaynakları sağlamayı ve sürekli iyileştirmeyi hedefler.

Bu hedefe ulaşmak amacıyla aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir:

 • Üst Yönetimce desteklenen ve tüm çalışanlarca benimsenen ve uygulanan, denetlenen, gözden geçirilen, kamuoyu tarafından izlenebilen ve sürekli iyileştirilen bir Enerji, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini sürdürmek;
 • Enerji boyutları, Çevre boyutları ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile bağlantılı tüm yasal ve diğer gerekler başta olmak üzere, tüm müşterileri ve etkileşimde bulunduğu diğer kuruluşların gereklerini yerine getirmek;
 • Atık oluşumunu önleyici sistemler geliştirerek çevreye olumsuz etkilerin önlemesini sağlamak;
 • Faaliyetlerindeki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm tehlikelerin tanımlanması, risklerin değerlendirilmesi ve riskleri sürekli azaltılması için kontrol tedbirlerinin alınmasını sağlamak,
 • İş kazalarının ve meslek hastalıklarının “0” olduğu, iş kazalarına sebep olabilecek olayların analiz edildiği ve sürekli azaldığı çalışma ortamına ulaşmak için faaliyetler planlamak ve gerçekleştirmek,
 • Ürünlerin, proseselerin tasarımında, üretim sürecinde enerji tüketimini minimum seviyede tutmak.
 • Enerji, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili önleyici tedbirler alarak çevresel etkilerin ve risklerin oluşumunu engellemek;
 • Enerji ve diğer doğal kaynakların tüketimininde etkin ve verimli kaynak kullanımı, geri kazanım ve yeniden değerlendirme çalışmalarını özendirip destekleyerek tüketimlerini en aza indirmek ve tasarruf projeleri yapmak;
 • Tüm çalışanlarının, tedarikçilerinin, kendisi için veya kendisi adına faaliyet gösteren tarafların ve toplumun enerji ile ilgili, çevresel ve iş güvenliği duyarlılığını arttırıcı eğitimleri ve çalışmaları planlayıp destekleyerek bilinç ve yetkinlik düzeylerini arttırmak;
 • Ürünlerin, proseslerin tasarımında, üretim sürecinde ve kullanım ömrü sonunda daha az olumsuz çevresel etkiye sahip, daha fazla geri dönüşümlü hammadde ve teknoloji kullanmak;
 • Yanlış enerji kullanımlarını engelleyici tedbirler alarak, gereksiz tüketimlerin önüne geçilmesini sağlamak.
 • Amaç ve hedeflere ulaşmak için yeni yatırımlarda; ürün, ekipman ve servislerin satınalmasında, enerji performansının iyileştirilmesi amacı ile enerji verimliliğine uygun seçimlerin yapılmasını sağlamak.