Otomotiv Yan Sanayi elektromekanik ve aydınlatma ürünleri alanında faaliyet gösteren Marelli Mako Turkey Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Üst Yönetimi ve Tüm Çalışanları ile, ürünün tasarımından kullanım ömrü sonuna kadar gerçekleştirdiği bütün faaliyetlerinin enerji ile etkileşimini, kuruluşun misyonu, vizyonu, “Toplam Kalite Politikaları”; paydaşlarının, toplumun beklenti ve gereksinimleri ile uyumlu bir şekilde gerçekleştirmeyi, gerekli kaynakları sağlamayı hedefler.

Bu hedefe ulaşmak amacıyla aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir:

 • Üst Yönetimce ve tüm çalışanlarca benimsenen ve uygulanan, desteklenen, gözden geçirilen, kamuoyuna duyurulan ve sürekli iyileştirilen bir “Enerji Yönetim Sistemi”ni sürdürmek.
  • Enerji boyutları ile bağlantılı tüm yasal ve diğer gereklilikler başta olmak üzere, tüm müşterilerinin ve etkileşimde bulunduğu diğer kuruluşların gerekliliklerini yerine getirmek.
  • Ürünlerin ve proseslerin tasarımında, üretim sürecinde enerji tüketimini en düşük seviyede tutmak.
  • Enerji ile ilgili önleyici tedbirler alarak çevresel etkilerin ve risklerin oluşumunu engellemek.
 • Enerji ve diğer doğal kaynakların tüketiminde etkin ve verimli kaynak kullanımı, geri kazanım ve yeniden değerlendirme çalışmalarını özendirip destekleyerek tüketimlerini en aza indirmek ve tasarruf projeleri yapmak.
 • Tüm çalışanlarının, tadarikçilerinin, kendisi için veya kendisi adına faaliyet gösteren tarafların ve toplumun enerji ile ilgili duyarlılığını arttırıcı eğitimleri ve çalışmaları planlayıp, destekleyerek bilinç ve yetkinlik düzeylerini arttırmak.
 • Yanlış enerji kullanımlarını engelleyici tedbirler alarak, gereksiz tüketimlerin önüne geçilmesini sağlamak.
 • Amaç ve hedeflere ulaşmak için yeni yatırımlarda; ürün, ekipman ve servislerin satınalmasında, enerji performansının iyileştirilmesi amacı ile enerji verimliliğine uygun seçimlerin yapılmasını sağlamak.
 • Kuruluşun niteliğine ve ölçeğine uygun enerji kullanımı ve tüketimini belirlemek.
 • Amaçları ve hedefleri elde etmek ve periyodik olarak gözden geçirmek için yeterli bilginin yanı sıra uzman ve ekonomik kaynakların bulunmasını sağlamak.
 • Enerji Politikasının ilkeleri doğrultusunda operasyonel standartların benimsenmesini teşvik etmek.

Bursa, Türkiye, 05.11.2019