Bilgi Güvenliği Politikamız

 

Marelli Mako Turkey Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. hissedarların, çalışanların, müşterilerin ve üçüncü taraf iş ortaklarının menfaatlerini gözetmeyi, bilgi güvenliği beklentilerini ve gereksinimlerini karşılamayı, şirket bilgi varlıklarının gizliliğini  korumayı, bütünlüğünü garanti etmeyi ve yetkili kişilere erişilebilirliğini sağlamayı taahhüd eder. Yönetim , BGYS kurulması ve işletilmesi için gerekli kaynak ve desteği sağlar. Bu bağlamda şirket vizyon ve misyonuna uyumlu olarak bilgi güvenliği hedeflerine ulaşmak için aşağıdaki  ilkeleri benimser;

Şirket ve iş ortakları için  gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik değerleri yüksek olan bilgi varlıkları ve süreçleri için kritikliğine göre uygun güvenlik önlemlerini sağlamak,

Yasal, düzenleyici ve sözleşmelerden doğan gereksinimlere uyumlu hareket etmek,

İş süreçlerinde kesintilerin önüne geçmek için iş sürekliliği planları oluşturmak,

 İş süreçlerini, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile uyumlu hale getirmek ve sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak.

Şirket süreçlerinin bilgi güvenliği gereksinimleri ile uyumlu yürütülebilmesi için ilgili tüm tarafların bilgi güvenliği farkındalığını sağlamak.

Rev-1