WCE – World Class Engineering

 

WCE-World Class Engineering (Dünya  Sınıfında Mühendislik) Fiat Auto‘nun da içinde yer aldığı 6 uluslararası şirketin performanslarını ve standardlarını Dünya Sınıfı düzeyine yükseltmeyi hedef alarak, Avrupalı ve Japon uzmanların işbirliği sonucunda tanımladıkları ve evrimsel bir bakış açısı ile en kısa sürede müşteri ihtiyaçlarını karşılayan, inovatif fikirleri düşük maliyet ve yüksek kalite ürüne dönüştüren geliştirme sistemidir.

 

Automotive Lighting Grubunda 2013 yılında resmi olarak başlayan programa Mako da 2015 yılında katılmıştır.

 

WCE’ DE ALANLAR

Hangi alanlarda hangi kayıpların yoğunlaştığını saptayıp “model alanlar” seçildikten sonra bu alanlarda o alanların tüm çalışanları ile birlikte çalışmaları yürütecek Pillar Teams–Alan Takımları ve Pillar Leaders-Alan Liderleri seçilirler.

WCE , 10 adet Teknik Alan, 10 Adet Yönetsel Alan öngörmektedir.  Teknik Alanlar’daki başarı düzeyi dolaylı olarak Yönetsel Alanlarıdaki başarı düzeyinden etkilenmektedir.

 

Teknik Alanlar:

1) MR–Market Research (Piyasa Araştırması)

2) R&D–Research & Development/Innovation (Araştırma ve Geliştirme/Inovasyon)

3) PP–Product Planning (Ürün Planlama)

4) CE–Concurrent Engineering (Eşzamanlı Mühendislik)

5) D-Design (Tasarım)

6) CD–Cost Deployment (Maliyet Yayılımı)

7) ST–Support Technology (Destek Teknologisi)

8) KM–Knowledge Management (Bilgi Yönetimi)

9) PD–People Development (Çalışanların Gelişimi)

10) OE-Office Environment (Ofis Organizasyonu)

 

Yönetsel Alanlar :

1) Management Commitment (Yönetimin Bağlılığı)

2) Clarity of Objectives ( Hedeflerin Anlaşılabilirliği)

3) Routemap to WCE (WCE Yol Haritasının Varlığı)

4) Organization (Organizasyon)

5) Allocation of Highly Qualified People To Projects (Projelerde Yetenekli Çalışanların Varlığı)

6) Commitment of the Organization (Tüm Organizasyonun Bağlılığı)

7) Competence of Organization Towards Improvement (Organizasyonun İyileştirme Yetkinliği)

8) Time and Budget (Zaman ve Finansal Kaynakların Varlığı)

9) Level of Detail (Ayrıntı Düzeyi)

10) Motivation of Employee (Çalışanların Motivasyonu)