MİSYONUMUZ

İnsan Kaynaklarının en etkin ve verimli biçimde kullanılması ve iş süreçlerinin şirket hedefleri doğrultusunda yönetilmesi amacıyla sistemler geliştirmek; çalışanlara profesyonel bir iş ortamı yaratmak.

 

VİZYONUMUZ

Başarı için önce İNSAN yaklaşımı ile;

İhtiyaç duyulan insan Kaynaklarının seçimini, işin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, şirket değerlerini benimseyip yaşatacak kişiler arasından, eşit fırsat ilkesi gözeterek yapmak,

 • Kariyer Geliştirme fırsatları yaratmak,
 • Çalışanlar arasında adalet ve fırsat eşitliği sağlamak,
 • Çalşanların sürekli gelişimine imkan sağlamak,
 • Çalışanların memnuniyetini ve başarılarını arttırmak,
 • Çalışanların beklentileri ile kurum beklentilerini dengelemek,
 • İş Sağlığı & Güvenliği ve Çevre Yasal gerekliliklerine uymaktır.

 

DEĞERLERİMİZ

Şirketimizin ve işgücümüzün;müşterilerileriyle, tedarikçileriyle, iş ortaklarıyla, çevreyle, sosyal hayatla ilişkilerini düzenleyen yaklaşım biçimi ve etik kurallarıdır!

Bu kapsamda MM Mako Çalışanları;

 • Özverilidir; aidiyet duygusu yüksektir!

Şirketimize bağlılığımız yüksektir, bu kapsamda üzerimize düşeni yaparız, işimizi sonuca götürürken özveri gösteririz!

 • Adildir, çalışanına değer verir ve değerli hissettirir!

Her koşul ve durumda; tüm iş ortaklarımıza ve çalışanlarımıza  yaklaşımımızda  adil olmayı benimseriz, çalışanımıza değer veririz, değerli hissettiririz!

 • Rekabetçidir; değişime ve gelişime önem verir!

Sektörümüzde iddialıyız, azimle çalışır, yetkinliklerimizi arttırırız, değişime ayak uydururuz!

 • Saygılıdır; başarıyı her zaman takdir eder!

İş Ortaklarımızın, çalışanlarımızın iş süreçlerine, uzmanlıklarına ve bakış açılarına saygılıyız, başarılı olan tüm iş sonuçlarını takdir ederiz!

 • Kararlıdır; Sürdürülebilir ortak hedefe doğru koşar!

Süreçlerimizi sonuca götürürüz, hedeflerimizi gerçekleştiriz! Sürdürülebilirliği önemseriz, hepimiz bu takımdayız!