VIZYON

Sosyoekonomik ve çevre sürdürülebilirlik planlarını destekleme istegiyle hareket eden MARELLI'nin vizyonu; Çevre, Saglık ve Güvenlik üzerindeki, faaliyet, ürün ve hizmetlerden kaynaklanan olası tüm etkileri en aza indirmek veya ortadan kaldırmaktır. MARELLI; önleme kültürüne öncülük etme amacıyla, Çevre, Saglık ve Güvenlik alanlarındaki performansını sürekli olarak iyilestirerek sürdürülebilir gelisme stratejilerini izlemektedir.

 

TAAHHÜT

Herkes, kendi rol ve görevleriyle iliskili becerileri bakımından, Çevre, Saglık ve Güvenligin korunmasının herkesin görevi oldugunun bilincinde olmalıdır. Çevre, Saglık ve Güvenlik konularıyla ilgili olarak MARELLI asagıdakileri taahhüt eder:

• islerin geçerli yerel mevzuata, gönüllü olarak verilen taahhütlere, paydasların ilgili sartlarına ve en sıkı uluslararası standartlara tamamen uyumlu olarak gerçeklestirilmesi;

• sürekli performans iyilestirmelerinin tüm paydaslar arasında yayılması ve tesvik edilmesi (uyumluluk esas alınarak yıllık planlar , sosyal talepler ve uzun vadeli vizyon belirlemek ve bu Politikanın yayılması yoluyla);

• performansı sürekli iyilestirmek için gerekli kaynak tahsisinin saglanması;

• egitim, bilgi ve farkındalık yaratma girisimlerinin tesvik edilmesi;

• acil durumların tespit edilip yönetilmesi ve böylece bölgesel baglamda, dahili ve harici paydasların ihtiyaçlarına göre

tesislerin her birinde hazırlanan özel amaca yönelik planlarla insanlar ve çevre üzerindeki etkilerin en eza indirilmesi ve bu etkilere karsı koruma saglanması;

• MARELLI'de çalısan veya MARELLI ile çalısan herkesin yararına olacak sekilde, saglık ve güvenlik risklerinin hızlıca tespit edilip degerlendirilmesi ve uygun önleyici tedbirlerin alınması suretiyle, isyerlerinin durumunun sürekli

iyilestirilmesi;

• isçilerin ve varsa isçi temsilcilerinin danısmanlık ve katılım faaliyetlerinin tesvik edilmesi;

• ürünlerin tasarım, üretim ve dagıtımı dahil tüm önemli kurumsal kararlara Çevre, Saglık ve Güvenlik konularının dahil edilmesiyle, yasam döngüsü de dikkate alınarak, çevre dostu ürünlerin gelistirilmesine destek olunması;

• insanlar ve çevre için tehlikeli olabilecek maddelerin kullanımının azaltılması, uygun alternatiflerin kullanımının tesvik edilmesi;

• faaliyet, ürün ve hizmetlerin çevresel etkilerinin en aza indirilmesi ve bunun için su yollara basvurulması:

 dogal kaynaklar (su ve enerji gibi) ile ham maddeleri makul ölçüde kullanmak;

 maddelerin yeniden kullanımını ve geri dönüstürülmesini kolaylastırarak atık üretimini azaltmak;

 kirletici ve sera gazları emisyonlarını azaltmak;

• özellikle is faaliyetlerinin yürütüldügü cografi bölgelerde olmak üzere, biyolojik çesitliligin ve ekosistemlerin korunması;

• tedarikçilerden, ilgili tüm kanun ve düzenlemelere uyma ve bu politikaya esdeger tedbir ve standartları benimseme

temelinde, tedarik zincirinin tamamında verimli Çevre, Saglık ve Güvenlik yönetim sistemlerini hayata geçirip uygulamalarının istenmesi.

 

MARELLI Grubunun kontrol ettigi Tüzel Kisilieklerin sahip oldugu tüm tesislerde uluslararası ISO 14001 ve ISO 45001 standartları ile MARELLI Grubunun kabul ettigi dahili prosedürlere (ve kılavuz ilkelere) uygun olarak Çevre, Saglık ve Güvenlik yönetim sistemlerinin hayata geçirilmesi, uygulanması ve sürekli olarak iyilestirilmesi zorunludur.

MARELLI Üst Yönetimi, bu Politikanın tamamen uygulanmasında ve Politikada teminat altına alınan degerlere uyumun saglanmasında stratejik bir rol oynamaktadır.

 

Bursa,Türkiye, 22/05/2020                                                                               Genel Müdür