Magneti Marelli Mako Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetimi; Bursa,Türkiye Fabrikası Otomotiv Yan Sanayi elektromekanik ve aydınlatma ürünleri alanında faaliyet gösteren işyerindeki çevre, iş sağlığı ve güvenliğinin şirketin gelişimi için ana değerleri temsil ettiğininin farkındadır ve bu nedenle kendisine ait riskleri ve durumunu dikkate alarak, çevrenin korunmasının devamlılığı ve tüm çalışanları, yüklenicileri, tedarikçileri ve ziyaretçileri için sağlıklı ve güvenli bir işyeri sağlamak üzere bu dokümanı hazırlamıştır.Yönetim,

  • Organizasyonun genel hedefleri ile uyumlu ve sürekli iyileştirilmesi amaçlanan ve düzenli olarak kontrol edilen amaçlar, hedefler ve programları tanımlamak
  • Gönüllü olarak kabul edilen ve Grubun Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ilgili göstergeleri olacak standartlarla birlikte, yürürlükteki ve yerel mevzuata uyulmasını sağlamak üzere

 

OHSAS 18001 ve ISO 14001 standartlarına uygun olarak etkin Çevre,İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamaya ve devamlılığını sağlamaya karar vermiştir.

 

Şirket yönetimi Yönetim Sisteminin uygulanması ve takip edilmesi için gerekli insan kaynakları, mali ve teknolojik kaynakları temin etmektedir.

 

Mevcut Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ile Bursa,Türkiye, Magneti Marelli Mako Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş., özellikle aşağıdaki konularda  taahhütlerini teyit etmektedir.

  • Kazaların ve yaralanmaların ve çevreye olan etkinin önlenmesi ve azaltılması
  • Mesleki hastalıkların ve çevre kirliliğinin önlenmesi
  • Güvenli olmayan ve çevre dostu olmayan (olası veya potansiyel) tüm koşul ve eylemlerin tanımlanması ve bertaraf edilmesi
  • Organizasyon hedefleri ve ilişkili uygulama programlarını tanımlamak ve yaymak

Bursa,Türkiye, Magneti Marelli Mako Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tüm çalışanların, her birisi kendi görevleri ve sorumlulukları için, dahil olması, katkı yapması ve proaktif şekilde davranmalarının, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin zaman içinde devamlılığının sağlanması ve iyileştirilmesinin ayrılmaz bir parçası olduğuna inanmaktadır.

Bu bağlamda,  Şirket Yönetimi tüm çalışanların, faaliyetleri ile ilişkin riskler ve etkiler hakkında daha fazla farkındalık sağlamaları ve tüm tedarikçileri için güvenli ve çevre dostu bir kültürün teşvik edilmesi için, eğitim ve duyarlı hale getirilmesi faaliyetlerini arttırmayı taahhüt etmektedir.

Yürürlüğe konulan, etkin olması sağlanan ve periyodik olarak gözden geçirilen bu doküman tüm personele dağıtılmıştır ve talep üzerine ilgilenenlere temin edilmektedir.

Bursa,Türkiye, 02/02/2018