WCM PROGRAMI

WCM – World Class Manufacturing  (Dünya  Sınıfında Üretim) Fiat Auto ‘nun da içinde yer aldığı 6 uluslararası  şirketin performanslarını ve standardlarını Dünya Sınıfı düzeyine  yükseltmeyi hedef alarak önde gelen 

Avrupalı ve Japon uzmanların işbirliği sonucunda tanımladıkları ve evrimsel bir bakış açısı ile tüm fabrikanın kalite, bakım,maliyet yönetimi ve lojistik vb. süreçlerini kapsayan bir üretim sistemidir.

Hazırlık çalışmaları Ocak 2008 tarihinde başlatılmış olmakla birlikte, Automotive Lighting Grubunda Mako , 4 Mart 2008 tarihinde Kick-Off (başlama vuruşu) toplantısıyla resmi olarak programın başlatıldığı 3. fabrika olmuştur.

WCM’ DE ALANLAR

Hangi alanlarda hangi kayıpların yoğunlaştığını saptayıp “model alanlar” seçildikten sonra bu alanlarda o alanların tüm çalışanları ile birlikte çalışmaları yürütecek Pillar Teams – Alan Takımları ve Pillar Leaders - Alan Liderleri seçilirler.
WCM , 10 adet Teknik Alan , 10 Adet Yönetsel Alan öngörmektedir.  Teknik Alanlar’daki başarı düzeyi dolaylı olarak Yönetsel Alanlarıdaki başarı düzeyinden etkilenmektedir.

Teknik Alanlar :

1) SA  –Safety   (İş Güvenliği)
2) CD  – Cost Deployment   (Maliyetlerin Yayılımı)
3) FI   – Focused Improvement   (Odaklanmış iyileştirme)
4a) AM – Autonomous Maintenance (Otonom Bakım)
4b) WO – Work place Organization (Üretim Alanı Organizasyonu)
5) PM   – Professional Maintenance (Profesyonel Bakım)
6) QC    – Quality Control (Kalite Kontro l)
7) LO    – Logistics & Customer Service (Lojistik ve Müşteri Hizmetleri)
8) EEM – Early Equipment  Management  (Erken Ekipman Yönetimi)
9) PD    – People Development (Çalışanların Gelişimi)
10) EN  – Environment (Çevre)

Yönetsel Alanlar :

1) Management Commitment (Yönetimin Bağlılığı)
2) Clarity of Objectives ( Hedeflerin Anlaşılabilirliği)
3) Routemap to WCM (WCM Yol Haritasının Varlığı)
4) Allocation of Highly Qualified People To Model Areas (Model Alanlarda Yetenekli Çalışanların Varlığı)
5) Commitment of the Organization (Tüm Organizasyonun Bağlılığı)
6) Competence of Organization Towards Improvement (Organizasyonun İyileştirme Yetkinliği)
7)Time and Budget (Zaman ve Finansal Kaynakların Varlığı)
8) Level of Detail (Ayrıntı Düzeyi)
9) Level of Expansion (Yaygınlık Düzeyi)
10) Motivation of Operators (Çalışanların Motivasyonu)


WCM DENETİMLERİ

Denetimlerde teknik ve yönetsel her alan   0-5  arasında bir puanla değerlendirilmekte olup , 20 alan olduğu dikkate alındığında WCM Programının ilgili fabrikadaki başarısı 100 puan üzeriden değerlendirilmektedir.

Değerlendirme harici uzmanlar tarafından yapılırken, bir fabrikanın  World Class (Dünya Sınıfı) olarak nitelendirilebilmesi için geçmesi gereken kategoriler şu şekildedir:

Bronz Seviye  : 50- 60 puan
Gümüş Seviye  : 60- 70 puan
Altın Seviye : 70-85 puan
Dünya Sınıfında Üretici : 85 ve üzeri