SEÇME-YERLEŞTİRME

Magneti Marelli Mako A.Ş. Seçme Yerleştirme Süreci içerisinde amacımız, şirket kültürüne uyum sağlayabilecek, teknik ve davranışsal açıdan yetkin İnsan Kaynağı’nı şirketimiz bünyesine dahil edebilmektir. Şirketimizin insan kaynağı ihtiyacının karşılanma süreci, yetkinliği uygun olan adaylar arasından, fırsat eşitliği gözetilerek yürütülür. 

Açık pozisyonlarımızın kapatılması amacıyla beyaz yaka kadrolar için; şirket içi rotasyon, Magneti Marelli Portalına gelen başvurular, şirket web sitesi ve kariyer web sitesi üzerinden gelen başvurular değerlendirilir. Mavi yaka kadrolarımız için de iç aday havuzumuzun yanı sıra, dışarıdan başvuru yapan adaylarımızda değerlendirmeye alınır. 

Tüm pozisyonlarımız için aranan teknik yetkinliklerin ölçülebilmesi amacıyla, pozisyonlara özel teknik sınavlar uygulanır. Beyaz yaka kadrolarımız için bunların yanı sıra, Yabancı dil sınavları, kişilik envanteri, temsil sistemleri vb. testler, Seçme-Yerleştirme Süreci’nin önemli araçlarıdır. Yetkinlik Bazlı - Davranış Odaklı Mülakat, Yabancı Dil Sınavları ve Assesment Center Uygulamalarının sonuçları, pozisyon gereklilikleriyle uygun olan adaylarımıza ücret teklifi yapılır ve işe alım süreci başlar.


STAJ BAŞVURU SÜRECİ

Her yıl Nisan Ayı içerisinde, Şirket Web Sitesi’nde, Stajyer Yerleştirme Süreci’nin başladığına dair duyuru adaylarımızla paylaşılır ve Web Sitemizde yer alan, “Staj Başvuru” kısmından, Kurumumuzda staj yapmak isteyen adaylarımız başvurularını yapabilirler. Birimlerdeki ihtiyaçlar doğrultusunda, yaz dönemi ve kış dönemi üniversite ve meslek lisesi stajyer adayları değerlendirilir ve yerleştirmeler yapılır. Öğrencilerin birimlere yönlendirilmesi konusunda, eğitim aldıkları bölüm ve staj programları gözönünde bulundurulur. 

 

PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNETİMİ

Performans & Liderlik Yönetimi, şirket sonuçlarına çalışanların birlikte nasıl katkıda bulunulacağını tanımlamak için personelimizle ile şeffaf bir iletişim kurmayı amaçlayan bir yönetim sürecidir. Performans ve Liderlik Yönetimi süreci "Hedef Belirleme" ve "Değerlendirme“ olmak üzere iki ana aşamadan oluşur. Performans ve Liderlik Yönetimi süreci, her bir çalışanın yıl boyunca ulaşması gereken "Hedeflerin Belirlenmesi" ile yılın başında başlar.  Diğer önemli bir konu da, çalışanların "Profesyonel Beklenti“ ve "Gelişim İhtiyaçları“ nın yine yıl başında kayıt altına alınmasıdır. Değerlendirme Fazının amacı “Performans” ve “Liderlik” boyutlarının ölçülmesidir. Liderlik Boyutları, “Fiat Liderlik Modeli” baz alınarak değerlendirilir. Yıl sonunda her iki boyut için değerlendirme yapılır ve çalışan hedeflerin gerçekleşmesi paralelinde üç boyutlu performans skalasında yerini alır.  Gerek hedeflerin belirlenmesi öncesinde gerekse performans değerlendirme süreci sonrasında geri beslemenin yapılması açısından yönetici ve çalışan görüşmeler yapar.  Performans Yönetim Sistemi, Ücret Yönetim Sistemi ve Prim Sistemi için kaynak teşkil eder. “Performans Yönetim Sistemi” Fiat Grup Portalı üzerinden online olarak yürütülür. Her çalışan kendi dökümanlarına, hedeflerine ve değerlendirme sonuçlarına ulaşabilir.

 

KARİYER VE YETENEK YÖNETİMİ

Kurumumuz için Yetkin İnsan Kaynağı’nın elde tutulması, yetenekli ve yetkin çalışanları için terfi olanaklarının sağlanması bizim için önemlidir! Şirket olarak önceliğimiz, nitelikli ve iyi eğitilmiş insan kaynağımızı değerlendirmektir.

Bu kapsamda Performans Değerlendirme Sistemimizle paralel yürüyen Kariyer Yönetim Sistemimiz içerisinde “Gelişim Gösteren” , “Yüksek Potansiyeli” olan çalışanlarımız belirlenerek gelişim ihtiyaçları planlanır ve çalışanlarımız ilgili alanlarda  ihtiyaç duyulan eğitimlerle desteklenir. Çalışanlarımızın, şirketimiz bünyesindeki uygun pozisyonlara terfi etmeleri sağlanır.